Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü

Yönetim

                                                    Bölüm Yönetimi            

Adı Soyadı Görevi
Prof.Dr.Gülbu TANRIVERDİ Hemşirelik Bölüm Başkanı
Öğr.Gör.Sevda EFİL Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı
Hasan SELVİ Hemşirelik Bölüm Sekreteri