Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü

Akademik Personel

 

Ünvan Adı Soyadı
Prof.Dr. Gülbu TANRIVERDİ
Doç.Dr. Aysun Babacan GÜMÜŞ
Yrd.Doç.Dr. Fatma Yılmaz KURT
Yrd.Doç.Dr. Selma ATAY
Yrd.Doç.Dr. Gülnur AKKAYA
Öğr.Gör. Arife SİLAHÇILAR
Öğr.Gör. Seyran ŞENVELİ
Öğr.Gör. Sevinç ŞIPKIN
Öğr.Gör. Sevda EFİL
Öğr.Gör.Dr. Şengül ÜZEN CURA
Arş.Gör. Melike Yalçın GÜRSOY
Arş.Gör. Duygu GÜL
Arş.Gör. Tanju OĞUL
Arş.Gör. Özden ERDEM
Arş.Gör. Hilalnur DEMİR
Arş.Gör. Nursel GÜLYENLİ