Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Program Danışma Kurulu

Hemşirelik Bölümü Program Danışma Kurulu

Bölüm Akademik Kurul Üyeleri

Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Bölüm Öğrenci Temsilcisi

Özel Sektör Temsilcileri

Kamu Temsilcileri

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri

Mezunlar Temsilcisi