Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

Hemşirelik Bölümü Kalite Güvencesi Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Hemşirelik Bölümü Kalite Güvencesi Temsilcisi: Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ