Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Bilimsel Etkinlikler

Hemşirelik Bölümü’nün Düzenlediği; Sempozyum, Kongre ve Çalıştaylar Tarih
17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 4-6 Nisan 2018
ICN 2017 Teması: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşirelerin Rolü Paneli 12.05.2017
Ulusal Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Oluşturma Sempozyumu 28-29 Nisan 2017
Kültürel Duyarlılığı Geliştirme Çalıştayı 06.03.2017
ICN 2016 Teması; Hemşireler: Değişim İçin Bir Güç: Sağlık Sisteminin Dayanıklılığının Geliştirilmesi Paneli 09.05.2016
Değerler ve Duyuşsal Öğretim Çalıştayı 08-09.02.2016
III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi 21-23.05.2015
ICN 2015 Teması; Hemşireler: Değişim İçin Bir Güç, Etkili Bakım, Etkili Maliyet" Çalıştayı 12.05.2015
I. Yerel Çanakkale Şiddetle Mücadele Çalıştayı 26.04.2015
II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu 10.04.2014
1. Kültür ve Hemşirelik Çalıştayı 08.05.2013
Hemşirelik Haftası Paneli 08.05.2012
Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu 9-11.04.2009
Mezuniyet Öncesi Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Eğitim Sorunlarını Tartışıyor Konulu Çalıştay Mart 2008

 

Kişiler Hemşirelik Bölümü’nde Verilen Konferans, Seminer ve Kurslar Tarih
Öğr. Gör. Seyran ŞENVELİ Toplumsal Cinsiyet Eğitim Semineri 26-27.04.2017
Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT Ateşli Çocuğa Yaklaşım Semineri Ocak 2017
Öğr. Gör. Sevda EFİL Çanakkale Diyabet Hemşireliği Farkındalık Geliştirme Kursu Mart 2014
Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır Kursu 27.02.2014
Öğr. Gör. Sevda EFİL Sağlığın Değişen Yüzü Poster Sergisi 14-19.05.2013
Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Kursu Mayıs 2012
Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Kendi Kendine Meme Muayenesi Kursu Şubat 2008
Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Bilimsel Bir Araştırma Nasıl Yapılır Konulu Kursu Kasım 2007

 

Kişiler Projeler Tarih

Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT

Yrd. Doç. Dr. Selma ATAY

Arş. Gör. Melike YALÇIN GÜRSOY

Akran eğitimi yoluyla klimakterik dönemlerdeki kadınlarda olumlu sağlık davranışı kazandırma 2010-2014
Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Çanakkale’de yaşayan romanların kültürel özelliklerinin bir model ile sağlık açısından değerlendirilmesi 2009-2010
Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Cinsel Yaşamı ve Üreme Sağlığı Üzerine Akran Eğitiminin Etkinliği 2007-2008
Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT Türkiye’de Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve HIV Sürveyansı Hizmet Araştırma Projesi 2007
Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Maternity services in transition to parenthood in the information societies 2007