Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü

Bilimsel Etkinlikler

Hemşirelik Bölümü’nün Düzenlediği; Sempozyum, Kongre ve Çalıştaylar

Tarih

Mezuniyet Öncesi Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Eğitim Sorunlarını Tartışıyor Konulu Çalıştay

 

Mart 2008

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu

9-11.04.2009

Hemşirelik Haftası Paneli

08.05.2012

1. Kültür ve Hemşirelik Çalıştayı

08.05.2013

II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu

10.04.2014

I. Yerel Çanakkale Şiddetle Mücadele Çalıştayı

 26.04.2015

 

ICN 2015 Teması; Hemşireler: Değişim İçin Bir Güç, Etkili Bakım, Etkili Maliyet" Çalıştayı

12.05.2015

III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

21-23.05.2015

Değerler ve Duyuşsal Öğretim Çalıştayı

08-09.02.2016

 

ICN 2016 Teması; Hemşireler: Değişim İçin Bir Güç: Sağlık Sisteminin Dayanıklılığının Geliştirilmesi Paneli

09.05.2016

Kültürel Duyarlılığı Geliştirme Çalıştayı

06.03.2017

Ulusal Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Oluşturma Sempozyumu

 28-29.04.2017

 

ICN 2017 Teması: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşirelerin Rolü Paneli

12.05.2017

 

Kişiler

Hemşirelik Bölümü’nde Verilen Konferans, Seminer ve Kurslar

Tarih

Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Bilimsel Bir Araştırma Nasıl Yapılır Konulu Kursu

 

Kasım 2007

Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Kendi Kendine Meme Muayenesi Kursu

Şubat 2008

Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Kursu

Mayıs 2012

Öğr. Gör. Sevda EFİL

Sağlığın Değişen Yüzü Poster Sergisi

14-19.05.2013

Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır Kursu

27.02.2014

Öğr. Gör. Sevda EFİL

Çanakkale Diyabet Hemşireliği Farkındalık Geliştirme Kursu

Mart 2014

Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT

Ateşli Çocuğa Yaklaşım Semineri

Ocak 2017

Öğr. Gör. Seyran ŞENVELİ

Toplumsal Cinsiyet Eğitim Semineri

26-27.04.2017

 

Kişiler

 

Projeler

 

Tarih

Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Maternity services in transition to parenthood in the information societies

2007

Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT

Türkiye’de Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve HIV Sürveyansı Hizmet Araştırma Projesi

2007

Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Cinsel Yaşamı ve Üreme Sağlığı Üzerine Akran Eğitiminin Etkinliği

2007-2008

Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Çanakkale’de yaşayan romanların kültürel özelliklerinin bir model ile sağlık açısından değerlendirilmesi

2009-2010

Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT

Yrd. Doç. Dr. Selma ATAY

Arş. Gör. Melike YALÇIN GÜRSOY

 

Akran eğitimi yoluyla klimakterik dönemlerdeki kadınlarda olumlu sağlık davranışı kazandırma

 

2010-2014