Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Komisyonlar

Amaç ve Hedef Belirleme Komisyonu

Amaç ve Hedef Belirleme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Hosseın ASGARPOUR

Dr. Öğr. Üyesi Melike YALÇIN GÜRSOY  

Arş.Gör. Gözde ÖZSEZER KAYMAK

Arş. Gör. Duygu GÜL

Mezun İzlem Komisyonu

Mezun İzlem Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Öğr. Gör. Arife SİLAHÇILAR (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Seyran ŞENVELİ

Arş. Gör. Tanju OĞUL

Risk Değerlendirme Komisyonu

Risk Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ KURT (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur AKKAYA

Arş. Gör. Hilalnur DEMİR

Oryantasyon Komisyonu

Oryantasyon Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Dr. Öğr. Üyesi Selma ATAY (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ÜZEN CURA

Arş. Gör. Nursel GÜLYENLİ

Arş. Gör. Hilalnur DEMİR

Yaşam Boyu Öğrenme ve Kariyer Komisyonu

Yaşam Boyu Öğrenme ve Kariyer Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Öğr.Gör. Dr. Sevda EFİL (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Sevinç ŞIPKIN

Arş. Gör. Gözde ÖZSEZER KAYMAK

Dış Paydaşlar Komisyonu

Dış Paydaşlar Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Öğr. Gör. Sevinç ŞIPKIN

Erkan KARAOĞLAN (Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi)

Işıl ÇALIŞKAN (Çanakkale Belediyesi )   

Özlem ÖZCAN (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi )

Soner DUTUCU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm 3. Sınıf Temsilcisi)

Gülşen YAĞCI (İl Sağlığı Müdürlüğü)

Gülizar TOPÇU (Mezun Öğrenci)

Nursel  GÜLYENLİ (Kültürlerarası Hemşirelik Derneği)

Ebru TEKİN (Çanakkale Belediyesi)

Cüneyt GÖRCÜ (Çanakkale Belediyesi)

Emine Yasemin TUNÇAY (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Şükriye TENK AYDIN (ÇASEMDER)

Mezuniyet Kriterleri Komisyonu

Prof.Dr. Gülbu TANRIVERDİ (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Selma ATAY

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ KURT

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur AKKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ÜZEN CURA

Dr. Öğr. Üyesi Hossein ASGARPOUR

Dr. Öğr. Üyesi Melike YALÇIN GÜRSOY

Öğr. Gör. Arife SİLAHÇILAR

Öğr. Gör. Seyran ŞENVELİ

Öğr. Gör. Sevinç ŞIPKIN

Öğr. Gör. Sevda EFİL

Müfredat Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. Gülbu TANRIVERDİ (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Selma ATAY

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ KURT

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur AKKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ÜZEN CURA

Dr. Öğr. Üyesi Hossein ASGARPOUR

Dr. Öğr. Üyesi Melike YALÇIN GÜRSOY

Öğr. Gör. Arife SİLAHÇILAR

Öğr. Gör. Seyran ŞENVELİ

Öğr. Gör. Sevinç ŞIPKIN

Öğr. Gör. Sevda EFİL

Staj Yönergesi Komisyonu

Staj Yönergesi Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ÜZEN CURA (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Sevinç ŞIPKIN

Arş. Gör. Tanju OĞUL

Arş. Gör. Hilalnur DEMİR

Akran Koçluğu Komisyonu

Akran Koçluğu Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Selma ATAY

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur AKKAYA

Arş. Gör. Hilalnur DEMİR

Arş. Gör. Gözde ÖZSEZER KAYMAK

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur AKKAYA (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Hossein ASGARPOUR

Arş. Gör. Gözde ÖZSEZER KAYMAK

 

 

 

     

 

 

 

     

     

    

     

     

      

     

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler

358-341-amac-degerlendirme-komisyonu.docx
359-342-mezuniyet-degerlendirme-komisyonu-1.docx
360-akreditasyon-1-toplanti-tutanagi.doc
361-hemsirelik-bolumu-akreditasyon-hazirliklari.docx
380-mezun-komisyonu-3toplantisi.docx
402-risk-degerlendirme-komisyonu.docx
risk değerlendirme komisyonu 1.docx
risk değerlendirme komisyonu 2.doc