Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Misyon & Vizyon

MİSYON: Eğitim ve öğretimde bilgili, donanımlı, kültürlü ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen; bilimsel çalışmalarda uygulamaya dönük, proje odaklı ve çok disiplinli araştırmalar yapma anlayışını benimsemiş; paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkileri gözeten; kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir bölüm olmak.

VİZYON: Eğitiminin kalitesi, araştırma ve bilimsel faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, benzer programlarla ilişkilerini güçlendiren, kurumsal kültürü güçlü, her türlü değişime ve gelişime duyarlı bir bölüm olmak.