Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü

Misyon & Vizyon

MİSYON: Birey, aile, grup ve toplum sağlığını geliştirmek, korumak ve sürdürmek için sağlık bakım gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen, “her insanın eşit, kaliteli sağlık hizmeti alma ve yaşam hakkı vardır” felsefesini özümseyen , etkili iletişim, problem çözme, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin bir şekilde kullanabilen, hemşirelik bakım ve uygulamalarında yenilikçi anlayışı benimseyen, değişim yaratabilme niteliğine sahip, eleştirel düşünen, kanıta dayalı uygulamaları temel alan, kültürel yeterliliğe sahip profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

VİZYON: Toplumun sağlıklı gelişimine katkısı olan,ürettiği evrensel bilgi ve yetiştirdiği nitelikli mezunlar ile örnek gösterilen,kurumsal kimliği ve kurum kültürü güçlü, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.