Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Değerlerimiz & Hedeflerimiz

 Hemşirelik Bölümü Değerleri 

 • Bilimsellik 
 • Etik 
 • Eşitlik 
 • Adalet 
 • Sevgi 
 • Saygı 
 • Hoşgörü 
 • Dayanışma 
 • Aidiyet 
 • Girişimcilik 
 • İşbirlikçilik 
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık 
 • Kalite ve verimlilik 
 • Katılımcılık 
 • Mükemmeliyetçilik 
 • Yaşam Boyu Öğrenme