Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü

Değerlerimiz & Hedeflerimiz

Hemşirelik Bölümü Amaç ve Hedefleri

 • Hemşirelik Bölümü; çağdaş mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, etik kurallara ve değerlerine sahip ve bu etik değerleri koruyan hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Mesleki beceri laboratuvarlarını eğitimin amacı doğrultusunda iyileştirmek (similasyon vb.)
 • Mesleki eğitim materyallerinin eğitimin amacı ve öğrenci sayısı doğrultusunda yenilemek ve artırmak
 • Hemşirelik bölümünü akredite etmek
 • Değişim programlarına katılan öğrenci sayısını artırmak
 • Değişim programlarına katılan öğretim üyesi sayısını artırmak
 • Öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısını artırmak
 • Hemşirelik Anabilim Dallarında (Halk Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim, Hemşirelik Esasları) yüksek lisans programı açmak.
 • Hemşirelik Anabilim Dalında doktora programı açmak
 •  Hemşirelik Bölümü Değerleri 
 • Bilimsellik 
 • Etik 
 • Eşitlik 
 • Adalet 
 • Sevgi 
 • Saygı 
 • Hoşgörü 
 • Dayanışma 
 • Aidiyet 
 • Girişimcilik 
 • İşbirlikçilik 
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık 
 • Kalite ve verimlilik 
 • Katılımcılık 
 • Mükemmeliyetçilik 
 • Yaşam Boyu Öğrenme