Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi katılımı

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanları 1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi'ne katıldılar.

20-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve  Üniversite Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresine Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ "Sağlık turizminde kültürlerarası bakım" sunumuyla davetli konuşmacı olarak; Dr. Öğr. Üyesi Melike YALÇIN GÜRSOY "Hemşirelerde kültürel yeterliliği geliştirme kursuna yönelik katılımcı farkındalıklarının belirlenmesi" , Arş. Gör. Gözde ÖZSEZER KAYMAK ise "Hemşirelik öğrencilerinde kültürel farkındalık rol play ile geliştirilebilir mi: Halk sağlığı hemşireliği dersi örneği" başlıklı sözel bildiri sunumlarıyla katıldılar.