Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Bölüm Başkan Yardımcılığı Ataması

Bölüm Başkan Yardımcılığı Ataması

Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığına atanan Öğr. Gör. Sevda Efil'i kutlar çalışmalarında başarılar dilerim.

 

Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Sağlık Yüksekokulu Müdürü