Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Akademik Personel

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREV DAĞILIMLARI

Öğretim Elemanı

Hemşirelik Bölümü

Yüksekokul

Üniversite

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

 

 1. Halk Sağlığı Hemşireliği ABD Başkanı
 2. Amaç ve Hedef Belirleme Komisyonu
 3. Mezuniyet Kriterleri Komisyonu
 4. Müfredat Değerlendirme Komisyonu
 5. Akademik Teşvik Komisyonu

 

 1. Kalite Alt Komisyonu Yüksekokul Temsilcisi
 2. Araştırma Komisyonu
 3. Atama Kriter Komisyonu
 1. SBE Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı
 2. ÇOMÜ Kalite Danışma Kurulu
 3. ÇOMÜ KAM Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

 1. Hemşirelik Bölümü Başkanı 
 2. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ABD Başkanı
 3. Hemşirelik Bölümü Seçmeli Ders Komisyonu
 4. Hemşirelik Bölümü Kalite Güvencesi Komisyonu
 5. Amaç ve Hedef Belirleme Komisyonu
 6. Mezuniyet Kriterleri Komisyonu
 7. Müfredat Değerlendirme Komisyonu
 8. Akademik Teşvik Komisyonu
 1. AKTS Koordinatörü
 2. Araştırma Komisyonu
 3. Atama Kriter Komisyonu
 1. SBE Hemşirelik ABD AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Selma ATAY

 1. Hemşirelik Esasları ABD Başkanı
 2. Hemşirelik Bölümü AKTS Koordinatörü
 3. Hemşirelik Bölümü Muafiyet Komisyonu
 4. Oryantasyon Komisyonu
 5. Mezuniyet Kriterleri Komisyonu
 6. Müfredat Değerlendirme Komisyonu
 1. Müdür Yardımcısı
 2. Yüksekokul Eğitim Komisyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Hosseın ASGARPOUR

 1. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD Başkanı
 2. Hemşirelik Bölümü Yatay Geçiş Komisyonu
 3. Amaç ve Hedef Belirleme Komisyonu
 4. Hemşirelik Bölümü Seçmeli Ders Komisyonu
 5. Mezuniyet Kriterleri Komisyonu
 6. Müfredat Değerlendirme Komisyonu

 

 1. Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
 1. SBE Hemşirelik ABD Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ KURT

 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Başkanı
 2. Hemşirelik Bölümü Dikey Geçiş Komisyonu
 3. Hemşirelik Bölümü Farabi Koordinatörü
 4. Risk Değerlendirme Komisyonu
 5. Mezuniyet Kriterleri Komisyonu
 6. Müfredat Değerlendirme Komisyonu
 7. Akademik Teşvik Komisyonu
 1. Farabi Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur AKKAYA

 1. Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları ABD Başkanı
 2. Hemşirelik Bölümü Erasmus Koordinatörü
 3. Hemşirelik Bölümü Dikey Geçiş Komisyonu
 4. Risk Değerlendirme Komisyonu
 5. Mezuniyet Kriterleri Komisyonu
 6. Müfredat Değerlendirme Komisyonu
 1. Erasmus Koordinatörü
 2. Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ÜZEN CURA

 1. Hemşirelik Bölümü Yatay Geçiş Komisyonu
 2. Oryantasyon Komisyonu
 3. Mezuniyet Kriterleri Komisyonu
 4. Müfredat Değerlendirme Komisyonu

 

 

Öğr. Gör. Arife SİLAHÇILAR

 1. Hemşirelik Bölümü Yatay Geçiş Komisyonu
 2. Hemşirelik Bölümü Muafiyet Komisyonu
 3. Mezun İzlem Komisyonu
 4. Mezuniyet Kriterleri Komisyonu
 5. Müfredat Değerlendirme Komisyonu

 

 

Öğr. Gör. Sevinç ŞIPKIN

 1. Hemşirelik Bölümü Seçmeli Ders Komisyonu
 2. Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu
 3. Mezuniyet Kriterleri Komisyonu
 4. Müfredat Değerlendirme Komisyonu

 

 

Öğr. Gör. Seyran ŞENVELİ

 1. Hemşirelik Bölümü Yatay Geçiş Komisyonu
 2. Hemşirelik Bölümü Muafiyet Komisyonu
 3. Mezun İzlem Komisyonu
 4. Mezuniyet Kriterleri Komisyonu
 5. Müfredat Değerlendirme Komisyonu

 

 

Öğr. Gör. Sevda EFİL

 1. İç Hastalıkları ABD Başkanı
 2. Hemşirelik Bölümü Dikey Geçiş Komisyonu
 3. Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu
 4. Mezuniyet Kriterleri Komisyonu
 5. Müfredat Değerlendirme Komisyonu

 

 

Arş. Gör. Dr. Melike YALÇIN GÜRSOY

 1. Hemşirelik Bölümü Web Sorumlusu
 2. Amaç ve Hedef Belirleme Komisyonu
 3. Mezuniyet Kriterleri Komisyonu
 4. Müfredat Değerlendirme Komisyonu
 1. Yüksekokul Web Sayfası Sorumlusu

ÇOMÜ KAM Yönetim Kurulu Üyesi

 

Arş. Gör. Duygu GÜL

 1. Hemşirelik Bölümü Web Sorumlusu
 2. Amaç ve Hedef Belirleme Komisyonu
 1. Yüksekokul Web Sayfası Sorumlusu

 

Arş. Gör. Tanju OĞUL

 1. Mezun İzlem Komisyonu

 

 

Arş. Gör.  Nursel GÜLYENLİ

 1. Risk Değerlendirme Komisyonu

 

 

Arş. Gör. Hilalnur DEMİR

 1. Oryantasyon Komisyonu
 1. Engelsiz Birim Koordinatörü

 

Arş. Gör. Gözde ÖZSEZER KAYMAK

 1. Hemşirelik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu
 2. Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu