Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

2021 Stratejik Hedeflerimiz

2021 Yılına Kadar Gerçekleştirilmesi Planlanan Stratejiler 
Hemşirelik Bölümüne Yönelik;

 • Hemşirelik programını akredite etmek 
 • Mesleki eğitim laboratuarlarını eğitimin amacına uygun hale getirmek 
 • Hemşirelik Fakültesi olmak
 • Hemşirelik dergisi çıkarmak 
 • Fiziksel koşulların eğitimin kalitesini artıracak şekilde iyileştirilmesini sağlamak 
 • Öğretim elemanlarının sayısını amaca uygun olarak artırmak 
 • Hemşirelik bölümünün tanınırlığını ve mesleki etkinliğini artırmak

Öğretim Elemanlarına Yönelik;

 • Öğretim üyelerini değişim programları ile göndermek
 • Öğretim üyelerinin uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalarını artırmak 

Öğrencilere Yönelik;

 • Erasmusla öğrenci kabul etmek 
 • Erasmusla giden öğrenci sayısını ve işbirliği yapılan üniversite sayısını artırmak 
 • Öğrencilerin bilimsel faaliyetlere katılımını teşvik etmek (araştırma, proje, kongre, çalıştay, sempozyum vb) 
 • Öğrencilerin topluluklarda aktif yer almasını teşvik etmek ve artırmak
 • Öğrencilerin toplumsal projelerde yer almasını teşvik etmek ve artırmak 
 • Öğrencilere yönelik ilk kez 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında uygulanan Öğrenci Tanıtım Anketinin” düzenli olarak bütün birinci sınıflara uygulanması

Mezun Öğrencilere Yönelik; 

 • Mezunların izlenmesi (Mesleki, kariyer, lisansüstü eğitim) 
 • Mezunların bölüm ile ilişkilerinin güçlendirilmesi (Web sayfasında mezunlara yönelik duyuruların, haberlerin olması) 
 • Mezunlar derneğinin ya da sosyal paylaşım ağlarının güçlendirilmesi 
 • Mezunların geleneksel buluşması 
 • Mezunların başarı öykülerine bilimsel platformlarda yer vermek 
 • Mezunlara yönelik anket formlarını dordurtmak

Paydaşlarımıza Yönelik;

 • İşveren/İşletme Yöneticileri/Meslek Örgütleri Temsilcilerinin görüşlerini belirlemek için İşveren/İşletme Yöneticileri/Meslek Örgütleri Temsilcileri Örnek Anket Formu'nu ve İşveren/İşletme Yöneticileri/Meslek Örgütleri Temsilcileri Görüşleri Örnek Soru Formunu uygutlamak